Consorțiul de lichidatori judiciari ai Oltchim S.A. –societate în faliment, RomInsolv S.P.R.L. si BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L, organizează online, prin intermediul platformei www.fairsolve.com, o serie de 5 licitații organizate în datele de:

1) 15.12.2022, la ora 15:00;

2) 12.01.2023, la ora 15:00;

3) 26.01.2023, la ora 15:00;

4) 09.02.2023, la ora 15:00;

5) 23.02.2023, la ora 15:00.

Ofertanții care doresc să participe la procedura de vânzare prin licitație publică au obligația de a depune cel târziu la ora 14:00 cu două, respectiv cinci zile lucrătoare înaintea ședinței de licitație publică la care doresc să participe, personal sau prin curier, în locația indicată în Caietul de prezentare sau/și în format electronic cu semnatură digitală certificată extinsă la adresa de email valorificari.oltchim@rominsolv.ro, documentele specificate în cuprinsul Caietului de prezentare.

Taxa de participare este de 0,5% din prețul de pornire, dar nu mai puțin de 100 de lei și nu mai mult de echivalentul în lei a 10.000 EURO, la care se adaugă TVA.

Pentru informații suplimentare sau pentru solicitarea organizării unei vizionări, vă rugăm să ne contactați prin intermediul e-mail-ului la adresa: valorificari.oltchim@rominsolv.ro.  

Ședințele de licitație sunt publice, cu strigare și cu preț crescător.
Bunurile mobile aflate la licitație se regăsesc în documentul de mai jos.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp