Anunț privind organizarea selecției de oferte pentru preluarea, prelucrarea și păstrarea fondului arhivistic al societății OLTCHIM S.A.

Consorțiul de lichidatori ai Oltchim S.A. –în faliment, RomInsolv S.P.R.L. și BDO Business Restructuring S.P.R.L,

ANUNȚĂ

Organizarea selecției de oferte pentru preluarea, prelucrarea și păstrarea fondului arhivistic al societății OLTCHIM S.A., aproximativ 3.800 ml, depozitat în două locații, respectiv:

  • Vâlcea, str. Uzinei nr. 1 – aproximativ 3.700 ml;
  • Bradu, strada Petrochimiștilor, nr. 3 – aproximativ 75 ml. 

Contractarea serviciilor se va face prin selecție de oferte.

Ofertele primite vor fi supuse aprobării Comitetului creditorilor Oltchim S.A.

În vederea formulării ofertei, se recomandă inspectarea fondului arhivistic, precum și studierea inventarelor, nefiind acceptată majorarea ofertei formulate, ulterior desemnării operatorului economic în vederea prestării serviciilor de preluare, prelucrare și păstrare a arhivei OLTCHIM S.A.

Criteriile ce trebuie avute în vedere la întocmirea ofertei sunt:

  • prețul pentru un metru liniar documente;
  • prețul defalcat pentru fiecare serviciu în parte (preluare, prelucrare, depozitare si conservare);
  • prețul total pentru întregul fond ofertat,

astfel încât să corespundă standardelor de cost prevăzute de statutul UNPIR.

Oferta trebuie să fie însoțită obligatoriu de următoarele documente:

  • autorizații valabile pentru prelucrare arhivistică, păstrarea, conservarea și utilizarea documentelor;
  • dovada că operatorul economic prestator de servicii arhivistice este autorizat în prelucrare arhivistică, utilizare documente, păstrare și conservare a documentelor de minim 3 ani;
  • dovada deținerii unui spațiu cu destinație păstrare și conservare arhivă, autorizat de către Arhivele Naționale ale României, ce are capacitatea de a păstra fondul arhivistic preluat.

Plata serviciilor se va efectua după ce operatorul economic va face dovada prelucrării arhivistice, după prezentarea inventarelor tuturor categoriilor de documente, inclusiv a eliminării documentelor care și-au îndeplinit termenele de păstrare cu avizul structurilor Arhivelor Naționale ale României

Ofertele se vor depune la sediul BDO BUSINESS RESTUCTURING SPRL din București, str. Învingatorilor nr. 24, Victory Business Center, etaj 4, sector 3, sau se vor transmite prin corespondență electronică la adresele de e-mail: alina.asandei@bdo.ro si andreea.florescu@bdo.ro până la data de 17.10.2022 ora 18:00. Relații suplimentare la telefon 0722.153.070 (Alina Asandei) și 0745 184 270 (Andreea Florescu).

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp