Planul de Reorganizare a Oltchim S.A. a fost aprobat de către creditori in cadrul Adunării Generale din data de 09.03.2015

În data de 09.03.2015, a avut loc Adunarea Generala a Creditorilor Oltchim S.A., având ca ordine de zi exprimarea votului cu privire la Planul de Reorganizare propus de consorţiul de administratori RomInsolv SPRL şi BDO Bussines Restructuring.
La doi ani de la deschiderea procedurii de insolvenţă a Oltchim S.A., echipa formata din administratorii judiciari si administratorul special, am întocmit Planul de Reorganizare care a strâns de la unele categorii de creanţe voturi pozitive in proporţie de 100%.
La vot au fost prezenţi creditori reprezentând 94% din valoarea totală a masei credale iar rezultatul voturilor pentru aprobarea planului de reorganizare, este unul pe măsura eforturilor şi a aşteptărilor tuturor celor care au lucrat în ultimii doi ani pentru a face posibilă reorganizarea Oltchim S.A.
Creditorii garantaţi au votat în proporţie de 86,8% pentru aprobarea planului de reorganizare.
Categaria creanţelor salariale a votat în proporţie de 75,72% pentru aprobarea planului
de reorganizare.
Creditori bugetari au votat în proporţie de 98,04% pentru aprobarea planului de reorganizare.
Categoria creditorilor indispensabili a votat 100% pentru aprobarea planului de reorganizare.
Creditorii chirografari votând în proporţie de 66,98% pentru aprobarea planului de reorganizare a Oltchim S.A.

Planul de reorganizare se afla pe site-ul nostru la secţiunea “Dosare în derulare” şi poate fi accesat pe bază de user si parolă.
Procesul verbal al Adunării Generale a Creditorilor este pus la dispoziţie tuturor creditorilor Oltchim S.A. în urma unei solicitări la adresa de email-home@rominsolv.ro

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp