Reacție la comunicat și precizări suplimentare privind reorganizarea SACET București

Am luat act despre conținutul comunicatului public al Sierra Quadrant București: Rominsolv şi PMB blochează sistematic procesul de reorganizare a ELCEN şi RADET publicat de Mediafax în data de 06.03.2019. În opinia noastră, comunicatul reprezintă o încercare de a fugi, măcar în ochii publici, de responsabilitate. Probabil că s-a vrut a fi și un mesaj de forță înaintea termenelor de judecată a contestațiilor, respectiv a termenului acordat pentru judecarea confirmării Planului de reorganizare al RADET.
Referitor la afirmațiile publice ale Sierra Quadrant București cu privire la interpretarea libertății de vot a unei întreprinderi publice în raport cu existența și rezultatul testului creditorului privat, suntem dezamăgiți de lacunele profesionale devoalate prin comunicat și de virulența limbajului. Mai ales că subiectul privește o cauză aflată pe rolul instanței cu termen de judecată în următoarea zi, respectiv 07.03.2019.

RomInsolv SPRL nu va comenta acest subiect în spațiul public.

Pe fondul problemei, termoficarea Bucureștiului are două laturi imposibil de evitat: latura tehnologică, aflată în criză majoră din lipsa cronică a investițiilor, și latura juridică, dominată de problema istorică a datoriei RADET către ELCEN de aproximativ 3,7 de miliarde de lei, datorie fabricată în bună parte din hârtii fără acoperire: RADET, în tariful său reglementat, nu a avut și nu are nici o linie de venit cu destinația „plată penalități de întârziere” sau „plată masă credală”.

Evident, problema tehnologică, extrem de dificilă și delicată în structura ei, nu poate fi soluționată (prin demararea investițiilor) cât timp nu este ori tranșată, ori separată, problema juridică. Acesta este obiectivul strategic al parcursului insolvențelor celor două entități, sub această umbrelă putând fi dezvoltate toate opțiunile legale care să creeze un cadru limpede, predictibil, cu roluri clare și asumate de toți stakeholderii, astfel încât să permită finanțarea retehnologizării producției, transportului și distribuției agentului termic.

Puternicul caracter social și, să nu omitem, inserțiile de securitate generate de infrastructura critică administrată în cele două insolvențe, ne conduc către principalii decidenți ai strategiei de constituire și reorganizare a SACET București, respectiv Ministerul Energiei, Ministerul Finanțelor Publice și Primăria Municipiului București. La nivel declarativ, există unanimitate în opțiunile celor trei stakeholderi determinanți asupra necesității formării SACET în administrarea Primăriei, prin urmare rămâne ca aceștia să conceapă/accepte cadrul care să permită dimensionarea și direcționarea fluxului banilor publici destinați constituirii SACET și ieșirii din insolvență a RADET București și ELCEN sau măcar a activităților economice a acestora.

RomInsolv SPRL a avertizat în nenumărate rânduri că dificultățile de implementare a modelului de reorganizare propus de KPMG, preluat fără comentarii în profunzime de Sierra Quadrant București, provin din faptul că planul ELCEN este pur teoretic, rupt de realitate (a se vedea, de exemplu, valoarea de lichidare) și inconfortabil instituțiilor publice ca și metodă de implementare. Prin urmare, planul ELCEN nu a reușit să obțină aprobarea/susținerea niciuneia dintre entitățile cu impact major în rezolvarea problemei sistemului centralizat de termoficare, demonstrându-se în timp că cei trei stakeholderi determinanți nu au fost capabili să asume unele dintre acțiunile care, așa cum sunt trecute în planul său de reorganizare, nu sunt în controlul ELCEN și, evident, nici al RADET București.

Mai mult, planul de reorganizare al ELCEN prin care solicită RADET modificarea planului de reorganizare astfel încât să cuprindă măsura asumării răspunderii PMB în fața creditorilor RADET pentru „cel puțin suma de 1,095 mld lei”, creează premisele unei revoluții în materie de răspundere patrimonială a entităților bugetare. În logica celor cuprinse în planul ELCEN, Ministerul Energiei își va asuma benevol răspunderea față de creditorii RAAN. La fel, Ministerul Apărării față de creditorii Romavia. Și restul instituțiilor publice autoare de regii autonome față de creditorii regiilor respective… Să o văd și pe asta!

Va fi dificil, așa cum îi este Primăriei pentru că atât asumarea benevolă a răspunderii, cât și plata despăgubirilor în baza asumării respective, reprezintă ajutor de stat, aspect asupra căruia creditorii fiscali din ambele proceduri de insolvență (RADET și ELCEN) au atras timpuriu atenția (încă din mai-iunie 2018) și nu o dată, ci în repetate rânduri. Confirmarea a venit la jumătatea lunii februarie, direct de la Consiliul Concurenței.

În principiu, cel puțin de aici înainte, adaptarea strategiei de constituire a SACET trebuie să aibă în vedere toate aspectele care în mod real au generat blocaje, iar transpunerea noii strategii în planuri de reorganizare compatibile modificate ale ELCEN și RADET rămâne să fie exercitată/aprobată de ELCEN, prin prisma drepturilor conferite de Legea nr. 85/2014 creditorului majoritar (în speță ELCEN) până la finalizarea procedurii de insolvență a RADET sau până la plata/ștergerea creanței sale.

Din nefericire, prea multă putere în mâini nepricepute conduce la bâlbâieli și întârzieri nepermise. Tehnologic, sistemul este la pământ. În aceast sezon iarnă/primăvară la RADET erau prevăzute a fi finalizate proceduri de achiziții pentru componente importante și lucrări de anvergură în circuitul primar. Consilierii Generali au înțeles momentul dificil și au fost de acord cu majorarea tarifului cu un spor de 50 de milioane de lei reparații. Tot acest efort este însă dublat de bâlciul de presă cu falimentul RADET (deși sistemul va continua să funcționeze), cu Energetica (deși va trebui să existe o companie care să preia activitatea) și cu celebrul plan ELCEN care se finanțează din asumarea răspunderii benevole a unei instituții publice, iar efectul este subțierea și fragilizarea capacității de reparații și investiții într-un an crucial pentru existența sistemului. Iar decidenții știu acest lucru încă din luna noiembrie 2018!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp