Planul de reorganizare se modifică de câte ori e nevoie.

Am arătat că planul de reorganizare este un document programatic ce se bazează pe elemente și măsuri concrete combinate, în dozajul acceptat de creditori, cu elemente de fantezie. Esența planului o reprezintă programul de plăți, adică promisiunea de rambursare către fiecare creditor (suma și data/datele estimate). Asta înseamnă că orice întârziere a plăților către creditori sau, mai grav, aparența imposibilității efectuării lor într-un termen rezonabil față de data prevăzută în plan, poate fi invocată în fața judecătorului sindic. Și, evident, conduce la falimentul debitorului.

Sunt situații când, la un timp după confirmarea planului, activitatea companiei se decuplează de la modelul de evoluție pe care îl asumase în fața creditorilor. Semnalul este dat de evoluția către zona roșie a indicatorilor ce măsoară gradul de îndeplinire al obiectivelor, dar mai ales de sentimentul că acolo vor rămâne. Adaptarea obiectivelor planului la noua realitate înseamnă modificarea lui. Iar evitarea falimentului (cum ar spune pesimiștii în loc de continuarea activității) presupune aprobarea modificării de către creditori. Urmată de confirmarea pentru legalitate a judecătorului sindic.

Când se poate modifica un plan?

Legea insolvenței zice că oricând în perioada de reorganizare. Așadar, prima condiție ca un plan de reorganizare să poată fi modificat este ca acesta să fie în vigoare. Fără nici o excepție! Intervenția autorilor asupra elementelor planului între data depunerii lui și votul adunării creditorilor aducând argumentul legalității modificării nu este posibilă. Și nu va sta în picioare la controlul de legalitate al judecătorului sindic. 

Cine poate propune modificarea? 

Autorii modificării planului sunt aceiași ca și în cazul planului de reorganizare. Adică debitorul (prin organele sale de reprezentare), administratorul judiciar sau orice creditor sau grup de creditori care dețin singuri sau împreună cel puțin 20% din masa credală. Altfel spus, indiferent de voința debitorului sau a administratorului judiciar, creditorii care dețin 20% din valoarea rămasă a creanțelor au capacitatea legală de a modifica planul conform propriilor interese. Asta nu înseamnă că, în mod obligatoriu, va fi aprobat și de restul categoriilor/creditorilor.

Ce se poate modifica într-un plan de reorganizare?

Orice. În primul rând timpul, perioada de reorganizare poate fi prelungită cu 1 an față de termenul maxim de 3 ani în care se poate întinde planul inițial. Apoi, dacă i-a fost afectată activitatea de perioada stării urgență și poate demonstra acest lucru, mai are la îndemână un termen de 1 an de zile. Însă pentru acesta din urmă condiție sunt mai multe criterii de bifat. Astfel că este necasară a analiză mai amănunțită a fiecărui caz în parte. Preferabil din partea unui practician în insolvență.

Apoi mixul vânzare active/recuperare de creanțe/rezultatul pozitiv al activității curente. Pot fi vândute mai repede,cu preț mai mare sau mai mic față de ce este stipulat în plan. Activitatea curentă poate prinde un trend mai bun. Sau, după analize de piață, este necesară direcționarea unor sume suplimentare către investiții sau capital de lucru. Toate aceste aspecte care influențează termenii programului de plăți vor fi rescadențate, reevaluate, adaptate și argumentate în așa fel încât să justifice în mod credibil nevoia de modificare.

Să nu omitem una dintre măsurile ce pot fi incluse în modificarea de plan se referă la modificări ale Actului constitutiv al debitorului, în interesul procedurii/creditorilor. Fără a fi necesar acordul statutar al membrilor sau asociaților/acționarilor debitorului.

Cel mai delicat subiect supus modificărilor este reprezentat de cuantumul și termenul sumelor distribuite creditorilor. Orice ștergere de datorie propusă prin modificarea de plan este posibilă și perfect legală dacă primește acordul creditorilor.

Cum se obține acordul creditorilor?

Ca și în cazul planului de reorganizare, și modificarea lui, respectă, evident, aceleași condiții speciale de contorizare a voturilor. Astfel cum am explicat mai pe larg și în articolul Votul asupra planului de reorganizare, votul final este unul al categoriilor de creanțe (salariale, bugetare, chirografare și chirografare indispensabile). Cu mențiunea că fiecare creditor votează cu valoarea creanțelor rămase în tabel. Așadar, înainte de votul creditorilor asupra modificării planului este obligatorie actualizarea tabelului definitiv de creanțe. Astfel, sumele, respectiv ponderile să reflecte realitatea economică a societății de la data votului. Și bineînțeles nu sunt luate în considerare voturile condiționate sau amânările. DA hotărât, orice altceva este NU.

De câte ori poate fi modificat un plan?

Planul de reorganizare poate fi asemănat cu racheta: în călătoria către obiectivul final se desprind oricâte motoare este nevoie. Asadar, odată ce o modificare este confirmată de judecătorul sindic, aceasta devine noul plan de reorganizare. Până la următoarea modificare. Important este ca termenul de execuție a planului modificat să nu depășească data calendaristică determinată ca fiind ziua când expiră perioada celor 3 ani, eventual + 1an, de la data confirmării inițiale. 

Ce se întâmplă dacă modificarea planului este respinsă de creditori?

Pe termen foarte scurt, nimic. Practic activitatea debitorului rămâne în continuare guvernată de vechiul plan de reorganizare. Numai că, din moment ce se vrea a fi modificat, vechiul plan nu mai poate fi dus la îndeplinire în forma respectivă. În consecință, persoanele îndreptățite vor veni către creditori cu o nouă propunere de modificare care să le încorporeze mai bine interesele. Altfel, într-un termen – două, debitorul va intra în faliment ca urmare a neîndeplinirii obiectivelor planului.

În concluzie

Modificarea planului de reorganizare este un act de responsabilitate oferit de lege în interesul menținerii activităților economice viabile. Adaptarea este, în esență, atuul primordial al supraviețuitorilor. Inclusiv al supraviețuitorilor economici. Afirmăm că, în hățișul reglementărilor, drepturilor și obligațiilor, al procedurilor rigide și termenelor fixe, suprapuse toate peste interesul legitim al creditorilor, menținerea în viață a debitorului român este un miracol. Care are, totuși, mai multe șanse a se împlini când este păstorit de un practician în insolvență complet.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp