Oltchim – Anunț vânzare Platforma Petrochimică Bradu (Argeș)

Subscrisele BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L. și ROMINSOLV S.P.R.L. cu sediul in București, Splaiul Unirii Nr. 223, etaj 4, Sector 3, Număr de înscriere în Registrul Formelor de Organizare RFO 0122/2006, în calitate de lichidatori judiciari ai debitoarei OLTCHIM S.A. desemnați prin Sentința civilă nr. 663 din data de 08.05.2019, pronunțată de Tribunalul Vâlcea Secția a II-a Civilă, organizează ședința de licitație publică cu strigarea pentru vânzarea, în bloc, a activelor proprietatea OLTCHIM S.A., situate în jud. Argeș, comuna Bradu, sat Geamăna, str. Petrochimiștilor, nr.3.

Ședința de licitație publică va avea loc în data de 16.02.2023, ora 12:00, la sediul Organizatorului din București, Splaiul Unirii Nr. 223, etaj 4, Sector 3.

Prețul de pornire al ședinței de licitație este 244.870.736 Lei, exclusiv TVA.

Blocul de active „Platforma Bradu”  ce face obiectul ședinței de licitație este compus din:

  • Bunuri imobile, respectiv terenuri intravilane în suprafață totală de 1.650.065 mp și construcțiile edificate pe acestea;
  • Investițiile în curs de execuție;
  • Construcții speciale;
  • Bunuri mobile, constând în principal din utilaje, echipamente, tehnologii și obiecte de inventar
  • Drepturile de proprietate intelectuală și autorizații

Persoanele care doresc să participe la ședința de licitație publică au obligația de a depune documentele prevăzute în Caietul de prezentare, personal sau prin curier, la sediul Rominsolv SPRL (București, Splaiul Unirii Nr. 223, etaj 4, Sector 3), sau/și în format electronic cu semnătură digitală certificată extinsă la adresa de e-mail a organizatorului licitației valorificari.oltchim@rominsolv.ro până la data de 13.02.2023, ora 14:00.

În cazul transmiterii documentelor prin curier, îndeplinirea obligației de depunere în termen se va determina prin raportare la momentul înregistrării documentelor la sediul Organizatorului (București, Splaiul Unirii Nr. 223, etaj 4, Sector 3), iar nu prin raportare la momentul trimiterii documentelor de către ofertant.

Caietul de prezentare se poate comunica pe e-mail în urma unei solicitări adresate la adresele de e-mail: valorificari.oltchim@rominsolv.ro sau business.restructuring@bdo.ro

De asemenea, persoanele interesate să participe la ședința de licitație au obligația:

  • Achitării taxei de participare la licitație, în cunatum de 15.000 Lei, exclusiv TVA. Plata se va face anterior depunerii ofertei, în Contul unic de insolvența RO24 RNCB 0090 0005 5253 0001, deschis la Banca Comercială Română (BCR), titularul contului fiind OLTCHIM S.A., pe baza facturii emise de OLTCHIM S.A.;
  • Constituirii unei garanții de participare, în cuantum de 15% din prețul de pornire al licitației, în contul unic de insolvență RO24 RNCB 0090 0005 5253 0001, deschis la Banca Comercială Română (BCR), titularul contului fiind OLTCHIM S.A. Pentru plata garanției de participare nu se va emite factura fiscală.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta și telefonic la +4 0746 073 100.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp