Consorțiul de lichidatori ai Oltchim S.A. – în faliment, RomInsolv S.P.R.L. și BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L, organizează online, prin intermediul platformei www.fairsolve.com, în data de 26.02.2024, ora 11:00, data limită înscriere: 21.02.2024, licitație publică cu strigare și cu preț crescător pentru vânzarea următoarelor bunuri mobile ale debitoarei:

Pasul de licitație în cazul supralicitării este de 5% din prețul de pornire.

Înscrierea la licitație se realizează cu cel puțin 2 zile lucrătoare anterior ședinței de licitație conform prevederilor Caietului de prezentare.

Taxa de participare este de 50 lei plus TVA.

Persoanele care doresc să participe la procedura de vânzare prin licitație publică au obligația de a constitui, anterior depunerii ofertei, o garanție de participare în cuantum de 10% din prețul de pornire care se va realiza prin transfer bancar în contul unic de insolvență al societății OLTCHIM S.A.

Vizionarea bunurilor se va realiza doar in fiecare zi de vineri, în intervalul orar 9:00-14:00. În vederea organizării vizionării este necesară transmiterea unei cereri în acest sens prin e-mail la adresa valorificari.oltchim@rominsolv.ro până cel târziu la ora 14 :00 a zilei precedente zilei în care se va realiza vizionarea.

Ofertanții care doresc să participe la procedura de vânzare prin licitație publică au obligația de a depune cel târziu la ora 14:00 cu două zile lucrătoare înaintea ședinței de licitație publică la care doresc să participe, personal sau prin curier, în locația indicată în Caietul de prezentare sau/și în format electronic cu semnătură digitală certificată extinsă la adresa de email valorificari.oltchim@rominsolv.ro , documentele specificate în cuprinsul Caietului de prezentare.

Pentru informații suplimentare sau pentru solicitarea organizării unei vizionări vă rugăm să ne contactați prin intermediul e-mail-ului la adresa: valorificari.oltchim@rominsolv.ro.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp