Politică prelucrare date cu caracter personal

Cunoaștem importanța datelor tale cu caracter personal

Respectăm confidențialitatea datelor tale cu caracter personal în conformitate  Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (Text cu relevanță pentru SEE) – (General Data Protection Regulation – GDPR)

Ce sunt datele cu caracter personal

În sensul Regulamentului nr. 679/2016, “date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Ce presupune prelucrarea datelor cu carcter personal

În sensul Regulamentului nr. 679/2016, “prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Controlul informațiilor tale personale

Poți alege să restricționezi colectarea sau utilizarea informațiilor tale. personale în următoarele moduri:

  • prin configurarea setarilor cookie-urilor în bara de consimțământ afișată în partea de jos a site-ului web.
  • de fiecare dată când ți se solicită să completezi un formular pe
    site-ul web RomInsolv, te rugăm să citești cu atenție politica noastră de
    confidențialitate a datelor.

Nu vom vinde, distribui sau închiria informațiile tale personale către terți decât dacă avem permisiunea ta sau dacă legea ne obligă să o facem. Este posibil să folosim informațiile tale personale pentru a-ți trimite informații promoționale despre terțe părți care considerăm că ți se pot părea interesante, dacă ai optat ca acest lucru să se întâmple.

Poți solicita detalii despre informațiile personale pe care le deținem despre tine. în baza Regulamentului (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protectia datelor” sau “GDPR”), precum și a oricăror alte legislatii aplicabile pe teritoriul Romaniei. Dacă dorești o copie a informațiilor deținute, te rugăm să ne trimiți prin e-mail această solicitare utilizând informațiile noastre de contact.

Dacă crezi că informațiile pe care le deținem sunt incorecte sau incomplete, te rugăm să ne scrii sau să ne trimiți un e-mail cât mai curând posibil, la adresa noastră de email office@rominsolv.ro. Vom corecta prompt orice informație considerată incorectă.

Ce date colectăm

Prin intermediul formularului de contact, este posibil sa colectăm nume, prenume și adresa de email și număr de telefon. Formularul de contact se poate completa cu denumirea și datele societății sau cu datele de contact ale reprezentatului.

De asemenea, prin prisma profesiei de practicieni în insolvență este posibil să colectăm Date cu Caracter Personal  de la terțe părți, participanți la procedura insolvenței,  debitori prin organele sale de conducere sau creditori. Aceste date vor fi prelucrate doar în scopul respectării Legii nr. 85/2014 cu modificările și completările ulterioare și în îndeplinirea atribuțiilor pentru care am fost desemnați.

Ce facem cu informațiile pe care le colectăm

Avem nevoie de aceste informații pentru te putea contacta, pentru a înțelege nevoile tale și pentru a-ți oferi serviciile noastre, în special pentru următoarele motive:

  • Păstrarea evidenței interne a celor care ne-au contactat prin intermediul site-ului web.
  • Este posibil să folosim informațiile pentru a ne îmbunătăți serviciile.
  • Pentru a-ți oferi serviciile personalizate pentru nevoile tale.

Securitate​

Ne-am angajat să te asigurăm că informațiile tale sunt sigure.

Pentru a preveni accesul sau dezvăluirea neautorizate, am pus în aplicare proceduri fizice, electronice și manageriale adecvate pentru a proteja și securiza informațiile pe care le colectăm online.