“Examinarea activităţii debitorului şi întocmirea unui raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurarilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă, cu menţionarea eventualelor indicii sau elemente preliminare privind persoanele cărora le-ar fi imputabilă şi cu privire la existenţa premiselor angajării răspunderii acestora …” – art. 58 alin. 1 lit. b) din Legea 85/2014 (Legea Insolvenţei).
Poate vineri dimineaţă situaţia finaciară a clubului Colectiv era una prosperă, nu exista cuvântul insolvenţă după cum nu exista nici cuvântul foc, incediu, moarte în mintea patronilor clubului. Dar, după evenimentele tragice din noaptea de vineri, se va ajunge şi la deschiderea procedurii insolvenţei faţă de firma care administra clubul Colectiv şi va fi desemnat un administrator / lichidator judiciar care va avea ca atribuţie ceea ce este menţionat în articolul de lege arătat mai sus – să întocmească un raport amănunţit asupa cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă.
Nu stiu ce concluzii va extrage practicianul desemant de instanţă cu privire la cauze, dar eu văd aici toata nimicnicia statului înfăptuită în amănunt şi permisa, tolerată de persoane şi personaje dubioase, corupte, imorale şi hraparete.
Eu văd conivenţa în care se desfaşoară lucrurile în administraţia statului, între slujbaşi şi argaţi ai statului pe de o parte şi între acestia şi România. Văd autorizaţii, avize, acorduri eliberate furtiv. Văd un stat reactiv care va umple de controale și legi noi golul lăsat în suflete.
Eu văd capul plecat şi umilinţa oamenilor învinşi de sitemul anacronic tolerat şi potentat de aparţinători ai acestuia pentru că le oferă avantaje şi le satisface vanitatea.
Eu văd lipsă de respect a semenului pentru semen, lipsă de compasiune, vad şmechereala balcanică, parcarea nepermisă, scrumatul pe jos din maşina etc care toate inseamna lipsă cronica de educaţie şi de cunostinţe.
Eu văd fuga de răspundere, ascunderea după hârtii şi pasarea responsabilităţii atât la nivel instituţional cât şi la nivelul individului.
Eu văd lipsa de valori, populismul, demagogia. Eu văd bagatelizarea reuşitelor sau, pe de alta parte, acapararea şi asocierea nepermisă cu acestea.
Eu văd lipsa onoarei. Nu am sesizat nici măcar o asumare morală cât de mica şi de firavă a acestor evenimente de către instituţii dacă nu şi de persoane. Despre Biserica nici nu mai vreau să amintesc.
Toate acestea şi multe asemenea şi toţi aceştia sunt rezultatul unui stat nevolnic, unui stat mincinos şi laş, unui stat fără valoare, unui stat în insolvenţă morală. În insolvenţă morala pentru că a născut, a crescut şi a tolerat toate tarele posibile şi nu a permis măcar educaţiei /învăţământului sa-şi găsească singură/singur calea. În insolvenţă morală pentru că starea morală a naţiei, a indivizilor care o compun a decazut in 25 de ani de democraţie minunată în care am obţinut numai dreptul să scuipam şi sa scrumăm şi pe strazile altora.
Iar acest stat, ca să nu vorbim de falimentul acestuia, trebuie reformat întocmai cum trebuie reformată o firma, căci varianta tăcerii şi lipsei de atitudine şi acţiune se va traduce în mai multe lacrimi, sărăcie, umilinţă.
Mai are o obligaţie viitorul administrator judiciar al clubului Colectiv, si anume să nominalizeze persoanele cărora le-ar fi imputabilă starea de faliment a firmei. Pornind de la cauze, pe langă persoanele direct responsabile, aș numi pe toti preşedinţii şi prim-miniştrii acestei ţări care au fost aleşi sau desemnaţi să conducă şi să educe o naţie, care au permis prin inacţiune, delăsare, incompetenţă să se ajungă la astfel de tragedii şi care nu au înţeles nici după evenimente similare trecute care este starea poporului.
Iar aceştia toţi să răspundă personal pentru ce s-a întâmplat vineri seara şi ce s-a întâmplat şi se întâmpla în România; să răspundă material pentru că legea prevede posibilitatea asta sau cel puţin cu onoarea şi poate astfel putem spera într-o primenire a moralitătii statului care să pună la dospit virtutea neamului ce va sa vină.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp