Oltchim – ANUNȚ VÂNZARE PACHET „ZONA PIP” DIN INCINTA PLATFORMEI PETROCHIMICE BRADU (ARGEȘ)

Subscrisele BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L. cu sediul in Bucuresti, Str. Învingatorilor nr. 24, Clădirea Victory Business Center, Et. 3, Sector 3, Număr de înscriere în Registrul Formelor de Organizare RFO 0239/2006 și ROMINSOLV S.P.R.L. cu sediul în București, Splaiul Unirii Nr. 223, etaj 4, Sector 3,Număr de înscriere în Registrul Formelor de Organizare RFO 0122/2006, în calitate de lichidatori judiciari ai debitoarei OLTCHIM S.A. desemnați prin Sentința civilă nr. 663 din data de 08.05.2019, pronunțată de Tribunalului Vâlcea Secția a II-a Civilă, organizează ședința de licitație publică cu strigare pentru vânzarea, în bloc, a unui pachet de bunuri proprietate a OLTCHIM S.A., situate în jud. Argeș, comuna Bradu, sat Geamăna, str. Petrochimiștilor, nr.3.

Ședința de licitație publică va avea loc în data de 13.06.2024, ora 12:00, la sediul Organizatorului din București, Str. Învingătorilor, nr. 24, Clădirea Victory Business Center, etaj 4, Sector 3.

Prețul de pornire al ședinței de licitație este 4.000.000 EURO, exclusiv TVA.

Pachetul de bunuri „ZONA PIP” ce face obiectul ședinței de licitație este compus în principal din:

  • Bunuri imobile (teren și construcții);
  • Construcții speciale;
  • Bunuri mobile, constând în principal din echipamente, instalații și obiecte de inventar;
  • Drepturile de proprietate intelectuala;
  • 1/4 din Pachetul de active «SRA 1» ;

Persoanele care doresc să participe la ședința de licitație publică au obligația de a depune documentele prevăzute în Caietul de prezentare, personal sau prin curier, la sediul organizatorului (din București, Str. Învingătorilor, nr. 24, Cladirea Victory Business Center, etaj 4, Sector 3), sau/și în format electronic cu semnătură digitală certificată extinsă la adresele de e-mail ale organizatorilor licitației business.restructuring@bdo.ro și valorificari.oltchim@rominsolv.ro până cel târziu pe 10.06.2024 la ora 14:00.

Caietul de prezentare se poate comunica pe e-mail în urma unei solicitări adresate la adresele de e-mail: business.restructuring@bdo.ro sau valorificari.oltchim@rominsolv.ro.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp