Debutul insolvenței din punct de vedere decizional

În debutul insolvenței, încă din primele zile după deschiderea procedurii, vor fi notificate băncile, autoritățile și furnizorii societății. Efectul notificărilor este aproape instantaneu. O perioadă nu se pot face plăți din cont. Creditul se blochează. Unii furnizori opresc livrările. Salariații se agită. Clienții întârzie să plaseze comenzi. 

Atmosfera primelor zile poate fi descrisă ca fiind de năuceală. Administratorul judiciar desemnat să supravegheze sau să conducă activitatea își va face simțită prezența la sediul debitorului. În primele săptămâni va fi parcursă o intensă perioadă de asimilare de informații, de analiză/studiere a documentelor societății (contabile, rețete de fabricație, organigrame, contracte). În paralel vor fi multe ore de discuții pentru înțelegerea fluxurilor, a punctelor critice, a restricțiilor și oportunităților. Activitate consumatoare de timp, însă vitală pentru formarea echipei. Și pentru construirea scheletului de argumente ce va reprezenta fundația deciziilor ce vor fi luate. Pentru că este limpede: o activitate poate fi supravegheată sau condusă cât timp o cunoști. O înțelegi. O simți.

În tot acest timp (al inițierii), deciziile care orientează activitatea curentă se pot lua în mod formal după numirea unui administrator special. Acesta este numit de AGA. În consecință perioada de confuzie  decizională poate dura de la câteva săptămâni la câteva luni. În funcție de tipul de întreprindere și de numărul de acționari/asociați. AGA se întrunește în mod legal și decide în cel puțin 30 de zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial. 

Ce presupune supravegherea adminsitratorului judiciar.

Chiar dacă în cazul continuării activității, deciziile curente de business pot fi preluate de directori, ele vor fi avizate de administratorul judiciar. Ne referim aici la decizii privind achiziția de materii prime sau mărfuri, servicii și alte asemenea, precum și privind vânzarea produselor și serviciilor conform obiectului de activitate. Un administrator judiciar experimentat va aviza operațiunile curente strict necesare. Însă cu circumspecție și după lămuriri, de multe ori obositoare pentru angajații debitorului. Este de înțeles, avizul administratorului judiciar va fi dificil de obținut în perioada în care acesta încă nu este suficient de conectat la circuitul informațiilor de business absolut necesare pentru a-și exercita atribuția de supraveghere. Însă niciodată nu va fi obținut înainte ca administratorul judiciar să preia controlul asupra conturilor bancare prin depunerea specimenului său de semnătură. 

Importanța experienței adminsitratorului judiciar

Deciziile privind valorificarea unor bunuri patrimoniale (pentru plata datoriilor) sau păstrarea lor (fiind utile activității curente), măsurile de reducere a cheltuielilor, cele legate de evoluția fondului de salarii și oricare asemenea vor fi adoptate și implementate sub supravegherea ori conducerea integrală sau în parte a administratorului judiciar. Aceste decizii vor fi luate ulterior, după întocmirea raportului de evaluare. Întotdeauna cu acordul creditorilor asupra modalității de valorificare, a prețului, a condițiilor.

Din experiență, perioada de debut a procedurii insolvenței este obligatoriu să fie scurtată cât mai mult. Și bine comunicată intern și extern. Cum? Prin utilizarea de profesioniști. Cu echipe multidisciplinare pregătite în gestionarea crizelor cu ajutorul cărora poți orienta activitatea, prin decizii corecte, către însănătoșirea financiară și ieșirea cu succes din insolvență.

Am analizat și tratatat pe rând, într-o serie de articole, debutul insolvenței. Din punct de vedere al resursei umane, al fluxului de numerar, al activității comerciale și (acum) decizional. Continuăm discuția analizând efectele debutului insolvenței din punct de vedere juridic și fiscal.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp