Renașterea antreprenorială – Studiu de caz

În România există o legislație a insolvenței relativ actuală. În scurt timp va fi, cel puțin în teorie, adaptată conform prevederilor directivei europene. Din păcate, varianta românească propusă este departe de spiritul european (care susține renașterea antreprenorială).

În opinia noastră, varianta românească propusă este plină de ambiguități, de jumătăți de măsură și de subiectivisme. Acestea vor determina participanții la procedurile de insolvență să se contrazică în fața instanțelor de judecată asupra realității și pot provoca războaie judiciare distructive. Adică exact opusul scopului pentru care este creată legislația!

Sub aura împăciuitoare indusă mediului de afaceri de Directiva Europeană 2019/1023 privind cadrele de restructurare preventivă, remiterea de datorie și decăderile, întreprinderile ar trebui să-și desfășoare activitatea cu mai puține incertitudini, cu multă siguranță. Cetățenii europeni, antreprenori și oameni ai muncii, se presupune că vor trăi și munci într-un mediu mai predictibil, aplecat spre continuitate. Astfel încât să conserve pentru comunități rezultatul efortului lor, de multe ori înșirat de-a lungul mai multor generații. Și aici ne referim la tot ceea ce s-a construit, inclusiv a invențiilor și cercetărilor în derulare.

Cu alte cuvinte, tendința europeană este de a aprecia că este preferabil ca problemele generate de dificultățile economice și financiare ale întreprinderilor să fie rezolvate în mod amiabil. Însă controlat. Într-un cadru reglementat. Fără să fie împinse într-o luptă sălbatică pentru supraviețuire… O luptă în care părțile dețin arme judiciare cu capacitatea de a distruge sau de a înstrăina, în favoarea terților noneuropeni, companii și activități odinioară înfloritoare. 

Cheia propusă în directivă – pentru renașterea antreprenorială

Avertizare timpurie, negocieri corecte sub supraveghere avizată, instrumente judiciare eficiente, adaptate fiecărei legislații, care, prin încurajarea restructurărilor menite să prevină insolvența,  să favorizeze continuarea activităților profitabile și menținerea locurilor de muncă.

Ni se spune că antreprenorii nu sunt învățați să negocieze. Noi zicem că nu este adevărat. Când opiniile profesionale și mediul extern au un grad bun de predictibilitate, negocierea și renegocierea reprezintă, de fapt, instrumentul uman și instituțional care facilitează continua adaptare la realitatea curentă. Adică avem capacitatea de a modifica cu bunăcredință parametrii contractuali care, ajunși în anumite situații și momente, frânează sau chiar blochează activitatea economică, parteneriatul între client și furnizori, între debitor și creditorii săi. Negocierea frecventă între partenerii de afaceri, autorități, sistem bancar, acționari, salariați etc, este semn de sănătate economică. Și reprezintă un indicator extrem de prețios al imunității în fața schimbărilor bruște. 

Iar exemplul de mai jos, la cârma căruia am avut onoarea să ne aflăm, demonstrează încă o dată că legislația actuală este bună (evident, perfectibilă) dacă este utilizată ca suport pentru opinii de specialitate corecte, când atitudinea practicianului în insolvență este echidistantă, iar argumentele sunt profesionale. 

Cronologic, evenimentele importante care au condus la aprobarea de către creditori a planului reorganizare s-au desfășurat în doar 4 (PATRU) luni de la data deschiderii procedurii de insolvență. Le prezentăm mai jos:

1.  La sfârșitul lunii ianuarie 2021 s-a deschis procedura insolvenței la cererea debitorului. Debitor care, printr-un cumul de evenimente ce a culminat cu instituirea stării de urgență și alertă din anul 2020, a intrat în dificultate de plată. Sfătuit de personalul din contabilitate și  financiar, a decis că are o șansă la redresare doar dacă acționează la timp. Prin deschiderea procedurii  insolvenței în formă generală a fost numit administrator judiciar Rominsolv SPRL. 

2. Strategia de reorganizare și redresare a societății a fost discutată și stabilită împreună cu debitorul, pe baza informațiilor și documentelor analizate. Apoi au fost canalizate eforturile comune către operaționalizarea strategiei pe ambele planuri. Cel privind elementele de procedură a insolvenței a fost preluat de noi. Cel privind generarea de venituri în derularea activitătii curente, a rămas în sarcina debitorului, sub supravegherea RomInsolv SPRL. 

3. În termenul legal de 40 de zile de la deschiderea procedurii, administratorul judiciar a depus la dosar Raportul asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția insolvenței.

4. În același interval a fost întocmit tabelul preliminar al creanțelor debitoarei. Împotriva tabelului preliminar al creanțelor nu au fost formulate contestații.

5. Următorul pas a fost inventarierea patrimoniului  și întocmirea  raportului de evaluare a patrimoniului. Etapa a durat aproximativ o lună jumătate. Imediat după aceste două operațiuni,  a fost depus la dosarul cauzei Tabelul definitiv al creanțelor debitorului.  Împotriva tabelului definitiv  al creanțelor nu au fost formulate contestații.

6. În data de 17.05.2021, a fost depus la grefa Tribunalului București, Planul de reorganizare. Iar în  cadrul Adunării Creditorilor din data de 07.06.2021, a fost aprobat cu o proportie de 100% din creanțele bugetare, 100 % din creanțele salariale și 91% din creanțele chirografare.

7. Timp în care debitorul a stopat trendul descrescător al afacerii și a fructificat oportunitățile redeschiderii vieții sociale pentru a reveni în sfera sa de activitate.

Renașterea antreprenorială – Ce este de remarcat?

În esență, insolvența este o poveste despre renașterea antreprenorială. Despre învățare pe pielea fiecăruia și a înțelege importanța susținerii reciproce între partenerii de afaceri. Despre experiența și energia profesioniștilor alături de care traversezi momentele grele. 

În speța prezentată, opiniile corecte și atitudinea echilibrată sunt demonstrate de lipsa contestațiilor. Ne așteptam să fie așa, cât timp nu am creat așteptări nerealiste niciunei părți, am prezentat corect riscurile și am evaluat consistent beneficiile atitudinii constructive, amiabile, între părțile dosarului. Am facilitat negocierea și am expus în mod transparent prezentul, fundație pentru extrapolarea indicatorilor uzuali ai scenariilor de funcționare pe următorii ani. Și ne-a ieșit! 

Felicitări antreprenorului pentru înțelepciunea, bunăcredința demonstrată și capacitatea de muncă!  

Alături de antreprenori, canalizăm energia către continuitate și dezvoltare. QED

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp