June 18, 2021

Renașterea antreprenorială – Studiu de caz

În România există o legislație a insolvenței relativ actuală. În scurt timp va fi, cel puțin în teorie, adaptată conform prevederilor directivei europene. Din păcate, varianta românească propusă este departe de spiritul european (care susține renașterea antreprenorială). În opinia noastră, varianta românească propusă este plină de ambiguități, de jumătăți de măsură și de subiectivisme. Acestea vor determina participanții la procedurile de insolvență să se contrazică în fața instanțelor de judecată asupra realității și pot provoca războaie judiciare distructive. Adică exact opusul scopului pentru care este creată legislația! Sub aura împăciuitoare indusă mediului de afaceri de Directiva Europeană 2019/1023 privind cadrele…

Citește articol