In primul semestru din 2015, Oltchim S.A. a inregistrat cele mai bune rezultate economico-financiare din ultimii patru ani.

Potrivit Raportului administratorului special, în semestrul I 2015 OLTCHIM SA și-a îmbunătățit substanțial rezultatele economico-financiare din activitatea curentă comparativ cu aceeași perioadă din anii anteriori. Cifra de afaceri de 364 milioane lei a crescut cu 94 milioane lei, respectiv cu 35% față de aceeași perioadă a anului trecut și cu 154 milioane lei, respectiv cu 73% față de semestrul I 2013.

Consorțiul de administratori judiciari ai Oltchim SA, RomInsolv SPRL și BDO Business Restructuring SPRL, împreună cu administratorul special, dl. Bogdan Stănescu, și conducerea societății, informează că în data de 13 august 2015 incepand cu ora 14.00 este disponibil Raportul semestrial privind activitatea societatii pe semestrul I 2015 pe website-ul S.C. OLTCHIM S.A. la adresa www.oltchim.ro/Relația cu investitorii/Informații financiare.

Potrivit Raportului administratorului special, în semestrul I 2015 OLTCHIM SA și-a îmbunătățit substanțial rezultatele economico-financiare din activitatea curentă comparativ cu aceeași perioadă din anii anteriori, astfel:
• Cifra de afaceri de 364 milioane lei a crescut cu 94 milioane lei, respectiv cu 35% față de aceeași perioadă a anului trecut și cu 154 milioane lei, respectiv cu 73% față de semestrul I 2013;
• Pierderea totală din activitatea curentă s-a redus în 2 ani cu 138 milioane lei, de la -147 milioane lei în semestrul I 2013 la -9 milioane lei in prima jumătate a acestui an;
• EBITDA s-a îmbunătăţit cu 90,1 milioane lei, de la -65,7 milioane lei în semestrul I 2013 la +24,4 milioane lei în semestrul I 2015.

Acestea sunt cele mai bune rezultate economico – financiare din activitatea curentă inregistrate de Oltchim S.A. în ultimii 4 ani.

Rezultatul net total înregistrat de Oltchim S.A. în Semestrul I 2015 este de +2.316.830 mii lei cu următoarea componență:
• +2.358.284 mii lei, rezultat brut determinat de anularea datoriilor, în principal a creditorilor chirografari, urmare a confirmării Planului de reorganizare prin Sentința nr. 892/22.04.2015 pronunțată în dosarul de insolvență nr. 887/90/2013 aflat pe rolul Tribunalului Vâlcea. In conformitate cu prevederile din Legea Insolventei si Codul Fiscal, anularea de datorii reprezinta venit scriptic al perioadei care influenteaza rezultatul economico-financiar inregistrat.
• 32.330 mii lei, impozit pe profit urmare a înregistrării de venituri din anularea de datorii;
• 9.124 mii lei, rezultat din activitatea curentă desfășurată de societate.
Precizam ca potrivit reglementarilor fiscale in vigoare, datoriile anulate prin confirmarea Planului de reorganizare sunt considerate venituri si implicit generatoare de profit impozabil, asa cum rezulta din datele prezentate mai sus.

Rezultale economice obținute de Oltchim S.A. in Semestrul I din 2015 au fost posibile prin implementarea unui plan de măsuri care au vizat recâștigarea încrederii clienților majoritari externi (valoarea exportului reprezintă 74% din cifra de afaceri), o mai buna utilizare a resurselor financiare și eliminarea tuturor cheltuielilor care nu sunt strâns legate de activitatea de producție.

Totodată, aceste rezultate au condus și la o stabilitate in relația cu salariații, astfel în ultimele 18 luni societatea achitând lunar drepturile salariale aferente unei luni (avans, lichidare, tichete de masă) pentru cei aproximativ 2200 de angajați. În același timp, personalul disponibilizat, în contul salariilor compensatorii, a încasat lunar în aprilie și mai, suma de 531 lei iar, incepand cu luna iunie 1000 lei lunar.

În continuare, consorțiul de administratori judiciari, împreună cu administratorul special și conducerea societății are in vedere implementarea măsurilor necesare pentru dezvoltarea societății, conform Planului de reorganizare confirmat de judecătorul sindic în 22 aprilie, vizând atât majorarea veniturilor prin creșterea gradului de utilizare a capacităților de producție cât și optimizarea costurilor de producție.

In acest sens, sunt avute în vedere măsuri de diminuare a costurilor operaționale fixe cu cca. 450.000 euro/lună, ceea ce implică acțiuni de creștere a randamentelor instalațiilor și reducerea fondului de salarii prin disponibilizarea personalului excedentar.

Valoarea totală a investițiilor realizate în primul semestru al anului 2015 este de aproximativ 6.1 milioane lei. Principalele lucrări de investiții se referă la reabilitarea electrolizorului la instalația Electroliza cu membrană în valoare de 3.5 milioane lei si la reparația capitală la cuptorul de ardere var, din cadrul instalației Propenoxid, în valoare de aproximativ 2 milioane lei. Sursele de finanțare folosite pentru investițiile realizate au fost numai surse proprii.

De asemenea, în condițiile în care piața externă a produselor oxo – alcooli a început să se revigoreze, în data de 12 iunie 2015, OLTCHIM SA a repornit instalația de oxo – alcooli prin identificarea de surse de finanțare la furnizorii de propilenă și gaze naturale. Repornirea acestei instalații va conduce la creșterea gradului de utilizare al capacităților de producție la peste 30%, cu implicații în creșterea cifrei de afaceri lunare cu aproximativ 3 milioane euro.

In cazul unor intrebari si solicitari pentru lamuriri suplimentare, va rugam sa le transmiteti in scris pe adresa de email presa@oltchim.com.
Accesati aici Comunicatul de Presa

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp