Debutul insolvenței din punct de vedere fiscal

Debutul insolvenței vine cu bune și cu rele. Pe toate planurile, inclusiv cel fiscal, privind evoluția creanțelor bugetare și dreptul lor de acțiune. Să luăm câteva exemple și să le analizăm repejor.

Ce e bine să știi înainte de debutul insolvenței?

Dacă ești în situația de a-ți cere singur insolvența, anterior depunerii cererii la tribunal va trebui să notifici organul fiscal competent despre intenția ta. Cererea ta de declarare a stării de insolvență pe care o adresezi tribunalului va trebui însoțită de dovada notificării organului fiscal. În caz contrar va fi respinsă. Ca efect al notificării tale, organul fiscal competent are posibilitatea legală de a efectua o inspecție fiscală în termen de 60 de zile de la data publicării în BPI a notificării privind deschiderea procedurii. Și, dacă este cazul, să înregistreze un supliment al cererii de admitere a creanței inițiale. Acest lucru se întâmplă indiferent de cine depune cererea de deschidere a procedurii de insolvență. Poate fi debitorul, creditorul, furnizorul sau chiar creditorul bugetar. Și este în principal pentru determinarea cu exactitate a cuantumului debitelor.

Dacă tribunalul a decis că ești în stare de insolvență, vor înceta războaiele judiciare individuale împotriva ta. De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acțiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanțelor asupra averii debitorului.

Valorificarea drepturilor acestora se poate face numai în cadrul procedurii insolvenței

Prin depunerea cererilor de admitere a creanțelor (art. 75 alin. 1 din Lege). Deci încetează inclusiv executările silite demarate de fisc și alte instituții bugetare, ridicându-se inclusiv popririle existente asupra conturilor.

Mai mult, nicio dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială, numită generic accesorii, nu va putea fi adăugată creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii. Adică nu se vor mai acumula majorări și dobânzi de întârziere pentru creanța bugetară anterioară. Atenție, vorbim despre situația în care creditorul bugetar nu deține garanții sau sechestre. 

Ulterior, activitatea se va derula normal. Datoriile curente vor fi plătite conform documentelor din care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală. Însă este de știut că fiscul va urmări cu prioritate și foarte activ creanțele curente. Astfel, neplata acestora la termenele stabilite de lege poate atrage în orice moment o cerere de faliment formulată de organele fiscale.

Pentru a înțelege comportamentul unor creditori în timpul fazelor procedurii…

Ar fi utilă cunoașterea și înțelegerea măsurilor financiare pe care legislația îi obligă să le adopte. Vorbim despre:

– provizioane în anumite procente din valoarea creanței înscrise la masa credală

– importanța valorii de evaluare a garanției

– regimul fiscal al ștergerii de datorie

– testul creditorului privat

– alte asemenea noțiuni care exced momentul deschiderii procedurii.

Iar complexitatea și dinamica procedurilor au de multe ori capacitatea ca, în derularea lor, să surprindă participanții în poziții neconfortabile, combatante, perdante, în final, pentru toți. 

Iată, deci, motivul pentru care procedurile trebuie parcurse alături de echipe multidisciplinare de specialiști, încă de la debutul insolvenței. Aceștia vor obține în procedură maximum din ceea ce se poate obține. Pentru creditori, debitor, salariați, consumatori și comunitatea locală, antreprenori și oameni în general.

Pentru mai multe informații, poți programa o discuție gratuită cu un practician în insolvență – comepletând acest formular – sau poți vizita noul nostru grup despre insolvență creat pe Facebook pentru dezbateri și soluții.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp