“Certificate de emisii de gaze cu efect de seră”

BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L. si RomInsolv S.P.R.L., în calitate de lichidatori judiciari ai OLTCHIM S.A., desemnați prin Sentința nr. 663 din data de 08.05.2019, pronunțată de Secția a II-a Civilă a Tribunalului Vâlcea și confirmați prin hotărârea Adunării creditorilor din data de 26.10.2020, scot la vânzare în bloc prin licitație publică cu strigare pentru valorificarea a 16.034 certificate de emisii de gaze cu efect de seră.

Prețul indicativ al ședinței de licitație este de 281.557 EUR, exclusiv TVA, fiind aplicabilă procedura taxării inverse, conform art. 331, alin. (2), lit.d) din Codul fiscal.

Prețul efectiv de pornire a licitației va fi stabilit în funcție de valoarea de piață a unui certificat de emisii CO2, conform cotației la bursa EEX la închiderea tranzacționărilor din ziua anterioară respectivei ședințe, care se determină prin accesarea site-ului : https://www.eex.com/en/market-data/environmental-markets/spot-market.

Ședința de licitație va avea loc în data de 12.05.2021, la ora 14:00, la sediul BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L., din București, Str. Învingătorilor nr. 24, Victory Business Center, Et. 4, Sector 3.

Ofertanții care doresc să participe la ședința de licitație au obligația de a depune, la sediul BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L., cel mai târziu cu o zi lucrătoare înainte de organizarea ședinței de licitație, până la ora 16:00, documentele specificate în cuprinsul Caietului de sarcini, ce poate fi achiziționat pentru suma de 500 LEI  (exclusiv TVA). Plata Caietului de sarcini se va realiza prin transfer bancar în contul societății OLTCHIM S.A., pe baza facturii comunicate de către administratorul judiciar.

Informații suplimentare pot fi obținute la telefon: 021/319.94.76; 021/321.13.42 sau email: business.restructuring@bdo.ro, office@rominsolv.ro

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp