“Certificate de emisii de gaze cu efect de sera”

Subscrisele, BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L. și RomInsolv S.P.R.L., desemnate, în Consorțiu, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei OLTCHIM S.A., prin hotărârea Adunării Creditorilor din data de 26.10.2020 organizează în data de 05.05.2021, la ora 14:00, la sediul BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL, denumit în continuare ORGANIZATORUL, din București, str. Învingătorilor, nr. 24, clădirea Victory Business Center, et. 4, sector 3, ședința de licitație publică cu strigare pentru vânzarea, în Bloc, a unui număr de 16.034 certificate de emisii de gaze cu efect de seră.

Prețul indicativ de pornire al licitației este de 281.557 EUR, exclusiv TVA, fiind aplicabilă procedura taxării inverse, conform art. 331, alin. (2), lit.d) din Codul fiscal.

Prețul efectiv de pornire a licitației va fi stabilit în funcție de valoarea de piață a unui certificat de emisii CO2, conform cotației la bursa EEX la închiderea tranzacționărilor din ziua anterioară respectivei ședințe, care se determină prin accesarea site-ului : https://www.eex.com/en/market-data/environmental-markets/spot-market.

Ofertanții care doresc să participe la procedura de vânzare prin licitație publică au obligația de a depune până, cel mai târziu, cu o zi lucrătoare înaintea ședinței de licitație publică la care doresc să participe, ora 16:00, la sediul ORGANIZATORULUI, din București, str. Învingătorilor, nr. 24, clădirea Victory Business Center, et. 4, documentele specificate în cuprinsul Caietului de sarcini, ce poate fi achiziționat pentru suma de 500 Lei, exclusiv TVA. Plata Caietului de sarcini se va realiza prin transfer bancar în contul unic de insolvența al societății OLTCHIM S.A., pe baza facturii comunicate de lichidatorul judiciar.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numarul 021.319.94.76 sau 021.321.13.42, e-mail: business.restructuring@bdo.ro sau office@rominsolv.ro

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp