Oltchim -Anunț vânzare Platforma Petrochimică Bradu (Argeș)

Subscrisele BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L. cu sediul in București, Str. Învingătorilor nr. 24, Clădirea Victory Business Center, Et. 3, Sector 3, Număr de înscriere în Registrul Formelor de Organizare RFO 0239/2006 și RomInsolv S.P.R.L. cu sediul în București, Splaiul Unirii Nr. 223, etaj 4, Sector 3,Număr de înscriere în Registrul Formelor de Organizare RFO 0122/2006, în calitate de lichidatori judiciari ai debitoarei OLTCHIM S.A. desemnați prin Sentința civilă nr. 663 din data de 08.05.2019, pronunțată de Tribunalului Vâlcea Secția a II-a Civilă, organizează ședința de licitație publică cu strigare pentru vânzarea, în bloc, a activelor proprietate a OLTCHIM S.A., situate în jud. Argeș, comuna Bradu, sat Geamăna, str. Petrochimiștilor, nr.3.

Ședința de licitație publică va avea loc în data de 15.02.2024, ora 12:00, la sediul Organizatorului din București, Splaiul Unirii Nr. 223, etaj 4, Sector 3.

Prețul de pornire al ședinței de licitație este 172.518.194 Lei, exclusiv TVA.

Blocul de active „Platforma Bradu”  ce face obiectul ședinței de licitație este compus din:

  • Bunuri imobile, respectiv terenuri intravilane în suprafață totală de 1.650.065 mp și construcțiile edificate pe acestea;
  • Investițiile in curs de execuție;
  • Construcții speciale;
  • Bunuri mobile, constând în principal din utilaje, echipamente, tehnologii, și obiecte de inventar
  • Drepturile de proprietate intelectuală și autorizații
  • Dreptul OLTCHIM rezultat din Antecontractul de vânzare -cumpărare de teren și clădiri OMV PETROM

Persoanele care doresc să participe la ședința de licitație publică au obligația de a depune documentele prevăzute în Caietul de prezentare, personal sau prin curier, la sediul organizatorului (București, Splaiul Unirii Nr. 223, etaj 4, Sector 3), sau/și în format electronic cu semnătură digitală certificată extinsă la adresa de e-mail a organizatorului licitației valorificari.oltchim@rominsolv.ro până pe data de 12.02.2024, cel târziu până la ora 14:00.

În cazul transmiterii documentelor prin curier, îndeplinirea obligației de depunere în termen se va determina prin raportare la momentul înregistrării documentelor la sediul Organizatorului (București, Splaiul Unirii Nr. 223, etaj 4, Sector 3), iar nu prin raportare la momentul trimiterii documentelor de către ofertant.

Caietul de prezentare se poate comunica pe e-mail în urma unei solicitări adresate la adresele de e-mail: valorificari.oltchim@rominsolv.ro sau business.restructuring@bdo.ro

De asemenea persoanele interesate să participe la ședința de licitație au obligația:

  • achitării taxei de participare la licitație, în cunatum de 15.000 Lei, exclusiv TVA. Plata se va face anterior depunerii ofertei, în Contul unic de insolvență RO24 RNCB 0090 0005 5253 0001, deschis la Banca Comercială Română (BCR), titularul contului fiind OLTCHIM S.A., pe baza facturii emise de OLTCHIM S.A.;
  • Constituirii unei garanții de participare, în cuantum de 10% din prețul de pornire al licitației, în contul unic de insolvență RO24 RNCB 0090 0005 5253 0001, deschis la Banca Comercială Română (BCR), titularul contului fiind OLTCHIM S.A. Pentru plata garanției de participare nu se va emite factura fiscală.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: valorificari.oltchim@rominsolv.ro sau business.restructuring@bdo.ro

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp