April 11, 2024

Anunț vânzare bunuri Oltchim S.A. –

Consorțiul de lichidatori ai Oltchim S.A. – în faliment, RomInsolv S.P.R.L. și BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L, organizează online, prin intermediul platformei www.fairsolve.com, o serie de două licitații online în datele de: 1) 25.04.2024, la ora 11:00; data limită înscriere: 22.04.2024 ora 14:00;2) 16.05.2024, la ora 11:00; data limită înscriere: 13.05.2024 ora 14:00. Ședințele de licitație sunt publice, online, cu strigare și cu preț crescător pentru vânzarea următoarelorbunuri mobile ale debitoarei: Pasul de licitație în cazul supralicitării este de 5% din prețul de pornire. Înscrierea la licitație se realizează cu cel puțin 2 zile lucrătoare anterior ședinței de licitație conform prevederilor…

Citește articol