September 5, 2023

Anunț vânzare bunuri Oltchim S.A.

Consorțiul de lichidatori ai Oltchim S.A. – în faliment, RomInsolv S.P.R.L. și BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L, organizează online, prin intermediul platformei www.fairsolve.com, o serie de licitații publice, cu strigare și cu preț crescător pentru vânzarea următoarelor bunuri mobile ale debitoarei: Pasul de licitație în cazul supralicitării este de 5% din prețul de pornire. Înscrierea la licitație se realizează cu cel puțin 2 zile lucrătoare anterior ședinței de licitație conform prevederilor Regulamentului de vânzare. Persoanele care doresc să participe la procedura de vânzare prin licitație publică au obligația de a constitui, anterior depunerii ofertei, o garanție de participare în cuantum de…

Citește articol