Diagnoză și soluții
pentru afacerea ta

Orice companie este un sistem dinamic, în echilibru relativ, conectat cu mediul extern printr-o multitudine de fluxuri (inclusiv informaţionale). Conectarea efectivă se materializează prin intermediul tranzacţiilor, când au loc schimburile continue bani-marfă-bani-marfă, bani-servicii-bani-servicii şi bani-muncă-bani-muncă.

Procesul de producţie determină ciclicitatea fluxurilor interne. Duratele de realizare completă a unui ciclu sunt diferite, aşadar continuitatea procesului de producţie impune ca, în anumite faze ale fluxurilor, întreprinderea să constituie stocuri. Venind din sens opus, fluxurile monetare trebuie să finanţeze dinamic un ciclu complet aprovizionare - producţie – vânzare – încasare, respectiv, nivelul stocurilor de materii prime, materiale, semifabricate, produse finite, obligaţiile bugetare şi salariale, decalajul între încasări şi plăţi, creşterea economică etc.

Ghid de diagnoză

Află unde se află blocajele
și cauzele lor

Am ales o reprezentare schematică a fluxurilor interne, după modelul publicat de Paul Halpern, J. Fred Weston, F. Brigham; Finanţe manageriale, Editura Economică, 1998, pag. 96.

Dreptunghiurile reprezintă conturile de activ sau pasiv, iar cercurile reprezintă acţiunile întreprinse de firmă. Fiecare dreptunghi poate fi asimilat unui rezervor, liniile ondulate reprezintă suma de activ sau de la pasiv existentă în acest "rezervor", la data construirii bilanţului.Conturile de lichidităţi reprezintă punctul central al diagramei prezentate. Unele acţiuni, precum încasarea creanţelor de la clienţi sau obţinerea de împrumuturi bancare, vor duce la creşterea soldurilor acestor conturi, în timp ce plata datoriilor către furnizori, a impozitelor, dobânzilor, dividendelor va determina scăderea soldurilor conturilor respective.

Obligaţiile de plată ale companiei pot ajunge la scadenţă atunci când fluxul de numerar este în scădere. Dacă nu sunt luate din timp măsurile specifice de reorganizare, primul semn de dezechilibru este epuizarea rezervei de lichidităţi şi diminuarea stocurilor. Pasul următor impune recapitalizarea firmei de către acţionari/asociaţi. Altfel, în ipoteza în care nu este injectat capital de lucru, societatea va începe să-şi finanţeze deficitul comercial prin majorarea forţată a creditului comercial şi bugetar, devenind astfel un„vampir economic”. Din acel moment, managementul va trebui:

1. să gestioneze o problemă de prioritizare a datoriilor: de cele mai multe ori nu se plăteşte bugetul de stat, apoi vor fi amânaţi la plată unii furnizori mai puţin importanţi, urmează întârzierile la plata salariilor şi din ce în ce mai grav, neplata creditorilor garantaţi, a furnizorilor importanţi şi a utilităţilor

2. să ia măsurile de stopare a pierderilor cât timp datoriile sunt suportabile şi pot fi repartizate între creditori

Spirala datoriilor scapă de sub control atunci când creditorii încep să calculeze penalităţi de întârziere şi cheltuieli de judecată şi executare. Ajunsă în acest stadiu, în mod frecvent activitatea comercială şi productivă este blocată, popririle pe conturi sau întreruperea utilităţilor fiind doar două efecte, în mod frecvent întâlnite în practică, ale crizei juridico-financiare în care se adânceşte compania.

Supraîndatorarea

Calculată ca un raport între datorii şi total active, poate fi un efect al mai multor factori externi, cum ar fi devalorizarea activelor, respectiv, interni, de exemplu scăderea în timp a activului circulant ca urmare a creşterii cheltuielilor fixe la 1000 de lei cifră de afaceri. De fapt, intenţia noastră este să tratăm supraîndatorarea ca fiind acel fenomen prin care compania nu mai produce suficient profit din exploatare cu care să acopere rambursarea datoriilor, plata dobânzilor, comisioanelor, penalităţilor şi majorărilor de întârziere. Altfel spus, la fiecare rotaţie a capitalului, o parte din acesta este erodat prin plăţi fără legătură cu producţia/activitatea curentă, forţând compania să rămână datoare la bugetul statului şi/sau la furnizori şi salariaţi pentru a-şi menţine nivelul afacerii.

Dacă vrei să afli mai multe despre cum îți poți redresa afacerea, programează o întâlnire cu unul dintre specialiștii noștri.