SITUAŢIA FINANCIARĂ A OLTCHIM SA

În aprilie 2013, situaţia financiară Oltchim se prezintă astfel: prin măsurile pe care le-a luat, societatea a reuşit să reducă cheltuielile cu materiile prime şi materialele consumate  cu 78%, să reducă alte cheltuieli din exploatare cu 77% şi să reducă cu 6% cheltuielile cu personalul în condiţiile în care în aprilie nu este implementată reducerea de personal (care se va realiza în 14 iunie 2013).

Rezultatul din activitatea financiară s-a îmbunătăţit semnificativ, societatea reducând cu 57% cheltuielile cu dobânzile, şi prin influenţa cursului de schimb leu/EUR în luna aprilie s-a ajuns la situaţia de a înregistra din activitatea financiară profit în aprilie 2013 fată de pierdere înregistrată în aprilie 2012.

Pe total activitate, în luna aprilie 2013 societatea a înregistrat o pierdere de numai 3,2 milioane lei, care este cu mult mai redusă decât pierderea totală înregistrată de societate în aprilie 2012, de 25,6 milioane lei.

În luna aprilie 2013 cifra de afaceri a fost mai mică cu 60% comparativ cu luna aprilie 2012, datorită problemelor pe care societatea încă le are cu finanţarea capitalului de lucru şi care au făcut ca gradul de utilizare al capacităţiilor de producţie să fie în luna aprilie de 15,3%  fata de 31,6% cât a fost în aprilie 2012.

În ciuda acestor piedici, societatea a reuşit să se replieze şi să atenueze şocul operaţional pe termen scurt, pierderea din activitatea de exploatare fiind mai mare doar cu 16% în aprilie 2013 comparativ cu aprilie 2012. Din total pierdere din exploatare de 17,9 mil lei, amortizarea (care este un element nemonetar) reprezintă 9,7 mil lei.

Pentru lunile  mai şi iunie 2013 OLTCHIM va creşte în continuare gradul de utilizare al capacităţiilor de producţie, estimând un nivel de 19,3% în luna iunie 2013 faţă de 15,3% în luna aprilie 2013.

În aceste condiţii societatea va reduce pierderile lunare din activitatea de exploatare de la 17,9 milioane lei în aprilie 2013 la 14,3 milioane lei estimate în luna iunie 2013.

Aşa cum de altfel este prezentat în anexă, în lunile mai şi iunie 2013 pierderile din activitatea de exploatare estimate sunt mai reduse decât pierderile realizate de societate în mai şi iunie 2012, astfel încât şi pe total trimestrul II 2013 OLTCHIM estimează o reducere a pierderilor din activitatea de exploatare de la 69 milioane lei la 50 milioane lei, chiar şi în condiţiile în care gradul de utilizare mediu al capacităţiilor de producţie este încă mai redus decât în aceeaşi perioadă a anului 2012 (17% estimări în trim. II 2013 faţă de 27% trim. II 2012).

Comparativ cu trim 1 2013, Oltchim a îmbunătăţit atât gradul de utilizare al capacităţilor de producţie de la o medie de 8.4% în trim 1 la 17% în trim 2 şi o reducere a pierderii din activitatea de exploatare de la – 117,7 mil lei în trim 1, la -50,3 mil lei în trim 2 2013.

Din luna iulie 2013 se vor vedea şi efectele disponibilizării a 28% din personal efectuate în luna iunie 2013, cu influenţă directa în reducerea cheltuielilor cu personalul.

Unul dintre obiectivele majore ale consorţiului de administratori judiciari este reorganizarea activităţii Oltchim SA pe principii de performanţă şi productivitate, un prim pas în acest demers fiind stabilizarea urgentă a activităţii la un nivel de utilizare de cel puţin 30%, nivel teoretic ce asigură echilibrul financiar.  În acest sens acţionăm continuu prin măsuri de reducere a cheltuielilor concomitent cu acţiuni de sporire a capitalului de lucru, de creştere a utilizării capacităţilor de producţie şi, implicit, a vânzărilor.

Trebuie să răspundem la întrebarea: dacă la 32% din activitate Oltchim SA devine profitabil, chiar şi cheltuind sute de mii de euro lunar pentru conservare, care sunt motivele pentru care în anii trecuţi a pierdut aproape 1 miliard de euro funcţionând din plin?

Situaţia comparativă cifra de afaceri şi rezultat din exploatare
Trim.II 2012 / Trim.II 2013

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp