Cum distribuim suma din vânzarea unui imobil aflat în garanţia unei instituţii bancare, dacă parte din creanţa acesteia a fost deja achitată de către FNGC pt IMM

În opinia noastră, poziţia în tabelul creanţelor a FNGCIMM este una chirografară. Observaţi, vă rog, faptul că acest fond funcţionează ca un asigurator care plăteşte o daună atunci când se întâmplă riscul asigurat şi în nici un caz nu se subrogă în drepturile asiguratului. Sunt convins că nu aţi modificat contractele de ipotecă şi nici nu aţi înscris garanţia FNGCIMM în cartea funciară a imobilului vândut.

În cazul dvs., considerăm că se impune rectificarea Tabelului creanţelor pentru eroare esenţială la trecerea dreptului de preferinţă a creanţei în tabelul definitiv consolidat (art.75 alin.1) şi transormarea creanţei garantate cu “zero” a FNGCIMM într-una chirografară, apoi faceţi distribuţia conform regulilor prevăzute la art.121, 123 şi următoarele.

Florian Mateiţă