Prevenția bună păzește primejdia rea

În zilele noastre se aude asurzitor cuvântul prevenție – la condus, la muncă, prevenția sanitară, contra incendiilor, cutremurelor, inundațiilor și chiar actualul „purtați masca”. Nivelul de cunoaștere al societății ne permite să anticipăm posibile riscuri asociate unor evenimente complexe pentru care ne pregătim cu abordări distincte. Pe de o parte, evităm catastrofele sau câștigăm timp de pregătire. Pe de altă parte, în cazul în care totuși apar, ne antrenăm să diminuăm pagubele.

Dar ce înseamnă prevenția pentru business?

La acest capitol, cuvântul nu mai este la fel de asurzitor. Iar antreprenorii nu sunt tocmai familiarizați cu procedurile, necesitățile și timing-ul prevenției

Întreprinderea este un organism viu. Trăiește și se adaptează. Când resursele consumate pentru atingerea obiectivelor depășesc estimările, întreprinderile înregistrează pierderi. Iar după un timp, este posibil să întâmpine probleme financiare. Miza oricărui întreprinzător aflat în dificultate e să imagineze măsurile corecte astfel încât evenimentele trecătoare să nu-i erodeze resursa de încredere. Pentru că această resursă va alimenta cu energie restructurarea activității și repornirea motoarelor. 

Este bine de știut că orice firmă deține două tipuri de resurse: măsurabile și de încredere. Printre resursele măsurabile se numără capitalul, activele, stocurile, tehnologia, resursele umane, vadul comercial ș.a.m.d. Resursa de încredere e similară cu energia potențială definită în fizică, respectiv adaptată ca fiind capacitatea unui sistem economic de a funcționa pe resursele altora.

Mecanismul prevenției este intuitiv.

Se pun senzori în zonele de proces (fluxuri) sau de acumulare (active și pasive). Se citesc informațiile, se corelează – analizează – interpretează static și în dinamică. Apoi se conturează scenariile din viitor – pe baza experienței și a intuiției mai mult sau mai puțin științifice, corelate cu prognozele privind evoluția caracteristicilor de bază ale mediului înconjurător. De exemplu, majorările de taxe și impozite sau restrângerea unor activități. Evident, cu un anumit grad de relativitate. După care se iau decizii, senzorii măsoară efectul lor, noi intrepretăm și luăm din nou decizii.

Ce le propunem întreprinzătorilor?

Prevenția pe care o propunem întreprinzătorilor se referă la conturarea setului de măsuri care să limiteze pierderea resurselor materiale, dar, obligatoriu, să păstreze intactă resursa de încredere (energia potențială). Prelevăm celulele stem ale businessului tău și, dacă va fi cazul, le utilizăm pentru a-i ridica șansele de reorganizare.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp