Oltchim – Anunț vânzare Pachetul nr. 91 PIT – “Teren Linde”

Consorțiul de lichidatori ai Oltchim S.A. –în faliment, ROMINSOLV S.P.R.L. și BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L, organizează, la sediul ROMINSOLV S.P.R.L., o serie de 5 licitații, astfel:

  1. 09.02.2023  la ora 15:00, cu termen limită de înscriere: 01.02.2023 ora 14:00;
  2. 23.02.2023  la ora 15:00, cu termen limită de înscriere: 15.02.2023 ora 14:00;
  3. 09.03.2023  la ora 15:00, cu termen limita de înscriere: 01.03.2023 ora 14:00;
  4. 23.03.2023  la ora 15:00, cu termen limită de înscriere: 15.03.2023 ora 14:00;
  5. 06.04.2023  la ora 15:00, cu termen limită de înscriere: 29.03.2023 ora 14:00;

Ședința de licitație este publică, cu strigare și cu preț crescător pentru vânzarea, în bloc, a Pachetului nr. 91 PIT – “Teren Lindecompus din 2 loturi de teren în suprafață de 21330 mp (nr. Cad. 81197) și teren în suprafață de 598 mp (nr. Cad. 90421).

Conform extrasului CF, suprafața face parte din categoria terenurilor intravilane arabile.

Terenul cu nr. cadastral 81197 este grevat de un drept de superficie constituit in favoarea Linde Gaz Romania S.R.L. prin contractul de superficie nr. 1247 incheiat pe data de 08.06.2012.

Linde Gaz Romania S.R.L. este proprietarul cladirilor si instalațiilor amplasate pe teren. Clădirile și instalatțile nu fac obiectul acestei vânzări.

Linde Gaz Romania S.R.L. beneficiază de un drept de preemțiune la achiziția terenului ce are nr. cadastral 81197.

Prețul de pornire al ședintei de licitație pentru pachetul de active mai sus menționat este de  1.500.000 lei +TVA.

Pasul de licitație în cazul supralicitării este de 5% din prețul de pornire.

Persoanele care doresc să participe la procedura de vânzare prin licitație publică au obligația de a constitui, anterior depunerii ofertei, o garanție de participare în cuantum de 10% din prețul de pornire care se va realiza prin transfer bancar în contul unic de insolvență al societății OLTCHIM S.A.

Vizionarea bunurilor se va realiza doar in fiecare zi de vineri, în intervalul orar 9:00-14:00. În vederea organizării vizionării este necesară transmiterea unei cereri în acest sens prin e-mail la adresa valorificari.oltchim@rominsolv.ro până cel târziu la ora 14 :00 a zilei precedente zilei în care se va realiza vizionarea.

Ofertanții care doresc să participe la procedura de vânzare prin licitație publică au obligația de a depune cel târziu la ora 14:00 cu cinci zile lucratoare înaintea ședinței de licitație publică la care doresc să participe, personal sau prin curier, în locația indicată în Caietul de prezentare sau/și în format electronic cu semnătura digitală certificată extinsă la adresa de email valorificari.oltchim@rominsolv.ro, documentele specificate în cuprinsul Caietului de prezentare.

Taxa de participare este de 0,5% din prețul de pornire, dar nu mai puțin de 100 de lei si nu mai mult de echivalentul in lei a 10.000 EURO, la care se adaugă TVA. Pentru informații suplimentare sau pentru solicitarea organizării unei vizionări vă rugăm să ne contactați prin intermediul e-mail-ului la adresa: valorificari.oltchim@rominsolv.ro

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp