Comunicat de Presă – Situaţia economico-financiară Oltchim S.A.

În data de 26.05.2015, la sediul Prefecturii Vâlcea, a avut loc şedinţa de dialog social. Principalul punct de pe ordinea de zi a fost situaţia economică a Oltchim SA, societate aflată în reorganizare judiciară din data de 22.04.2015 de care depinde o bună parte a economiei judeţului Vâlcea.

Conducerea Oltchim SA, reprezentată la şedinţă de domnul Florian Mateiţă, prezentat cele mai bune rezultate economico – financiare înregistrate în ultimii 4 ani de către S.C. OLTCHIM SA şi trendul activităţii combinatului. A accentuat asupra stabilităţii economice garantată de măsurile constante ale managementului de urmărire şi optimizare a costurilor, în paralel cu creşterea vânzărilor şi a productivităţii muncii.

De asemenea, au fost arătate măsurile de reparare, retehnologizare şi înlocuire a unor instalaţii sau părţi de instalaţii precum şi planurile de repornire ale altor secţii, raportat, însă, la conjuncturile pieţelor internaţionale de produse finite şi materii prime.

Din datele prezentate rezultă că, în primele 4 luni ale anului 2015 :
– cifra de afaceri a crescut la 54,8 milioane euro, cu 14 milioane euro (cu 35% mai mult faţă de primele 4 luni 2014), respectiv o creştere cu 27 milioane euro raportată la primele 4 luni din 2013;
– EBITDA (rezultat din exploatare mai puţin amortizarea) s-a îmbunătăţit cu 16 milioane euro, de la -11,7 milioane euro în primele 4 luni 2013 la +4,2 milioane euro în primele 4 luni din 2015.

Din punct de vedere social, marcarea acestor rezultate se reflectă astfel:
1. de aproape doi ani, personalul OLTCHIM (aproximativ 2.300 de salariaţi) primeşte lunar avans, lichidare şi tichete de masă. Începând cu anul 2015, salariaţii primesc prima de vacanţă integral în luna în care pleacă în concediu. În luna septembrie 2015 Oltchim va propune un grafic de eşalonare a plăţii celor două salarii şi jumătate restante, moştenite de la vechea conducere,
2. personalul disponibilizat primeşte, în contul salariilor compensatorii, sume lunare. Astfel, toţi disponibilizaţii (921 de persoane, mai puţin 54 care au solicitat în scris că nu doresc plata eşalonată) au încasat câte 531 de lei în fiecare din lunile aprilie şi mai 2015, la care trebuie să adăugăm plăţile suplimentare făcute la solicitarea unor persoane cu probleme sociale şi medicale. Din luna iunie 2015, fiecare salariat disponibilizat va primi, lunar, 1.000 de lei.

Referitor la măsurile de diminuare ale costurilor operaţionale fixe (cu minim 450.000 euro/luna), Oltchim SA a precizat că acestea presupun acţiuni complexe de creştere a randamentelor instalaţiilor prin reabilitări, reparaţii, reorganizări etc. dar şi reducerea fondului de salarii prin disponibilizarea personalului excedentar (nu prin scăderea salariilor). Concedierea colectivă urmăreşte realizarea unei scheme de personal adaptată nevoilor de functionare a Oltchim SA şi are ca prioritate siguranţa şi eficienţa în exploatarea instalaţiilor în funcţiune şi conservarea instalaţiilor oprite, multe din ele din anul 2009.

A mai fost subliniat că administratorii judiciari, administratorul special şi managementul Oltchim nu au finalizat, încă, organigrama funcţională a noii structuri organizatorice. Drept urmare, nici un sindicat, dintre cele existente pe platformele Vâlcea şi Bradu, nu deţine, deci nu poate furniza, în spaţiul public sau membrilor săi, informaţii corecte cu privire la acest proces.

Nu în ultimul rând, informarea realizată de conducerea Oltchim SA este documentată din situaţii contabile, rapoarte financiare depuse la registraturile organelor statului, la Bursa Română de Valori precum şi din documente interne reale. Aşadar, orice alte informaţii furnizate în presă de terţe persoane în legătură cu rezultatele, activitatea, acţiunile şi planurile de viitor ale Oltchim SA, sunt pure speculaţii şi reprezintă strict opinia acestora.

Comunicat de presa (1)

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp