January 25, 2023

Oltchim – Anunț vânzare Pachetul nr. 91 PIT – “Teren Linde”

Consorțiul de lichidatori ai Oltchim S.A. –în faliment, ROMINSOLV S.P.R.L. și BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L, organizează, la sediul ROMINSOLV S.P.R.L., o serie de 5 licitații, astfel: Ședința de licitație este publică, cu strigare și cu preț crescător pentru vânzarea, în bloc, a Pachetului nr. 91 PIT – “Teren Linde” compus din 2 loturi de teren în suprafață de 21330 mp (nr. Cad. 81197) și teren în suprafață de 598 mp (nr. Cad. 90421). Conform extrasului CF, suprafața face parte din categoria terenurilor intravilane arabile. Terenul cu nr. cadastral 81197 este grevat de un drept de superficie constituit in favoarea Linde…

Citește articol