April 8, 2021

Debutul insolvenței din punct de vedere comercial

În conformitate cu politicile europene de salvgardare a întreprinderilor viabile, debutul insolvenței are ca obiectiv, în plus față de plata datoriilor, acordarea celei de-a doua șanse materializată prin menținerea activităților profitabile economic. Și cum nu există activitate economică în lipsa contractelor, Legea insolvenței protejează activitatea debitorului intrat în insolvență de reacțiile impulsive ale furnizorilor și clienților săi. Trebuie să știi că debitorul nu va putea ascunde de partenerii săi faptul că este în insolvență. În acest sens toate documentele emise în cursul activității sale (contracte, facturi, adrese etc) este obligatoriu să poarte, în trei limbi de circulație, mențiunea „în insolvență”.…

Citește articol