January 7, 2021

Votul asupra planului de reorganizare

Când DA este DA, iar orice altceva este NU. Planul de reorganizare este un document de concepție cu un puternic caracter programatic, inspirațional. Reprezintă acel balans delicat între concretețe și fantezie. Are menirea de a utiliza resursele debitorului astfel încât interesele imediate și la termen ale creditorilor să fie în mod acceptabil acomodate. Practic, prin adoptarea planului, activitatea debitorului, ca de altfel și comportamentul creditorilor săi, se aliniază noului punct de echilibru ce urmează a fi construit pas cu pas, prin implementarea măsurilor propuse. Și, bineînțeles, a finalității acestora constând în dobândirea sporului de plusvaloare și de lichiditate.  Putem vorbi…

Citește articol