Diagnoză și soluții
pentru afacerea ta

Orice companie este un sistem dinamic, în echilibru relativ, conectat cu mediul extern printr-o multitudine de fluxuri (inclusiv informaţionale). Conectarea efectivă se materializează prin intermediul tranzacţiilor, când au loc schimburile continue bani-marfă-bani-marfă, bani-servicii-bani-servicii şi bani-muncă-bani-muncă.

Procesul de producţie determină ciclicitatea fluxurilor interne. Duratele de realizare completă a unui ciclu sunt diferite, aşadar continuitatea procesului de producţie impune ca, în anumite faze ale fluxurilor, întreprinderea să constituie stocuri. Venind din sens opus, fluxurile monetare trebuie să finanţeze dinamic un ciclu complet aprovizionare - producţie – vânzare – încasare, respectiv, nivelul stocurilor de materii prime, materiale, semifabricate, produse finite, obligaţiile bugetare şi salariale, decalajul între încasări şi plăţi, creşterea economică etc.

Ghid de diagnoză

Află unde se află blocajele
și cauzele lor

Am ales o reprezentare schematică a fluxurilor interne, după modelul publicat de Paul Halpern, J. Fred Weston, F. Brigham; Finanţe manageriale, Editura Economică, 1998, pag. 96.

Dreptunghiurile marcate cu albastru reprezintă conturile de activ sau pasiv în care sunt evidenţiate existenţele şi mişcările, iar dreptunghiurile marcate cu roşu reprezintă acţiunile întreprinse de firmă pentru continuitatea acesteia. Săgeţile marcate cu roşu reprezintă banii care ies din societate şi săgeţile albastre reprezintă sumele care intră în firmă în urma activitaţii sau a împrumuturilor societăţii.

Fiecare dreptunghi albastru poate fi asimilat unui rezervor care conţine suma de activ sau de la pasiv la data construirii bilanţului.

Conturile de lichidităţi reprezintă punctul central al diagramei prezentate. Unele acţiuni, precum încasarea creanţelor de la clienţi sau obţinerea de împrumuturi bancare, vor duce la creşterea soldurilor acestor conturi în timp ce plata datoriilor către furnizori, a impozitelor, dobânzilor, dividendelor va determina scăderea soldurilor conturilor respective.

Obligaţiile de plată ale companiei pot ajunge la scadenţă atunci când fluxul de numerar este în scădere. Dacă nu sunt luate din timp măsurile specifice de reorganizare, primul semn de dezechilibru este epuizarea rezervei de lichidităţi şi diminuarea stocurilor. Pasul următor impune recapitalizarea firmei de către acţionari/asociaţi. Altfel, în ipoteza în care nu este injectat capital de lucru, societatea va începe să-şi finanţeze deficitul comercial prin majorarea forţată a creditului comercial şi bugetar, devenind astfel un„vampir economic”. Din acel moment, managementul va trebui:

1. să gestioneze o problemă de prioritizare a datoriilor: de cele mai multe ori nu se plăteşte bugetul de stat, apoi vor fi amânaţi la plată unii furnizori mai puţin importanţi, urmează întârzierile la plata salariilor şi din ce în ce mai grav, neplata creditorilor garantaţi, a furnizorilor importanţi şi a utilităţilor

2. să ia măsurile de stopare a pierderilor cât timp datoriile sunt suportabile şi pot fi repartizate între creditori

Spirala datoriilor scapă de sub control atunci când creditorii încep să calculeze penalităţi de întârziere şi cheltuieli de judecată şi executare. Ajunsă în acest stadiu, în mod frecvent activitatea comercială şi productivă este blocată, popririle pe conturi sau întreruperea utilităţilor fiind doar două efecte, în mod frecvent întâlnite în practică, ale crizei juridico-financiare în care se adânceşte compania.

Volumul vânzărilor scade

Indiferent din ce motiv scad vânzările, reducerea cifrei de afaceri este una dintre cauzele frecvente ale insolvenţei. Scăderea vânzărilor se propagă treptat pe fluxurile interne, generând într-o primă fază creşterea stocului de produse finite şi, în aceeaşi măsură, scăderea lichidităţii aşteptate la termenul de încasare. De cele mai multe ori, semnalul dat de piaţă este ignorat, fiind trecut în categoria accidentelor. Din acest motiv, aprovizionarea şi producţia rămân aproape de nivelul planificat, iar stocul de produse finite continuă să crească.

Dacă vrei să afli mai multe despre cum îți poți redresa afacerea, programează o întâlnire cu unul dintre specialiștii noștri.